Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Max Weber zur Einführung

Heins, Volker.

heins max

Până azi, scrierile lui Max Weber au influenţat şi au inspirat în mod semnificativ toate disciplinele conexe ştiinţelor istoriei şi ale culturii. Volker Heins oferă o introducere accesibilă în opera lui Weber. În prim-plan sunt analizele comparate ale civilizaţiei întreprinse de fondatorul sociologiei în Germania, precum şi pledoaria sa fermă pentru statul occidental modern. Weber a intuit că erodarea structurilor de putere avea să provoace nenorociri mult mai mari decât nenorocirea care e statul însuşi.

Max Weber zur Einführung [Introducere în opera lui Max Weber] de Volker Heins a apărut în versiunea sârbă (probă de lectură) a Aleksandrei Kostić, sub titlul Uvod u Maksa Vebera, la editura Biblioteka XX vek din Belgrad.

traduki partners 2014 d