Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Das kulturelle Gedächtnis

Assmann, Jan.

assmann kulturaCe rol joacă memoria în formarea identităţilor culturale? Ce forme de memorie culturală există? Cum sunt organizate acestea şi ce transformări suferă? Jan Assmann abordează aceste probleme într-o analiză comparativă a trei culturi mediteraneene ale Antichităţii: Egiptul, Israelul şi Grecia.

Das kulturelle Gedächtnis. Schrift, Erinnerung und politische Identität in frühen Hochkulturen [Memoria culturală. Scriere, amintire şi identitate politică în civilizaţiile superioare timpurii] de Jan Assmann a apărut în versiunea sârbă (probă de lectură) a lui Nikola B. Cvetković, sub titlul Kultura pamćenja. Pismo, sećanje i politički identitet u ranim visokim kulturama, la editura Prosveta din Belgrad.

traduki partners 2014 d