Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Uno splendido inganno

577 fazioli unoThe Albanian translation of this book was funded by TRADUKI. A book description will be available here as soon as possible.

Uno splendido inganno [O minunată amăgire] de Andrea Fazioli a apărut în versiunea albaneză (probă de lectură) a Luljetei Shtino, sub titlul Një mashtrim i shkëlgyer, la editura OMBRA GVG, Tirana.

traduki partners 2014 d