Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Postdramatisches Theater

572 lehmann postdramatisches theaterO lucrare de referință despre noile forme de teatralitate, indispensabilă atât pentru profesorii, cât și pentru studenții facultăților de artă dramatică, pasionantă însă și pentru cititorii interesați de teoria artei și a literaturii, care vor găsi în ea o contribuție la teoria estetică a artelor contemporane.

Studiul Postdramatisches Theater [Teatrul postdramatic] de Hans-Thies Lehmann a apărut în versiunea bulgară (probă de lectură) a Gherganei Dimitrova, sub titlul Постдраматичният театър, la editura Panorama plus, Sofia.

traduki partners 2014 d