Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Hainz, Daria

.

hainz dariaDaria Hainz, născută în 1980 la București, a crescut într-o familie bilingvă. Din 2002 lucrează la Viena ca traducătoare și translatoare liber-profesionistă (din și în limbile română, germană și engleză). Daria Hainz a studiat filologie germană la Universitatea din Viena, precum și germanistică și anglistică la Universitatea de Vest din Timişoara și la Universitatea „A.I. Cuza“ din Iaşi. Este traducătoare autorizată și translatoare din și în limbile română și germană. A primit mai multe premii pentru activitatea ei de traducătoare literară. Printre autorii traduși de ea se numără Ion Manolescu, Vasile Ernu, Vasile Gârneț și Filip Florian; a tradus, de asemenea, câteva eseuri despre teatrul din România, cuprinse în antologia Das rumänische Theater nach 1989. Seine Beziehungen zum deutschsprachigen Raum (Frank & Timme, Berlin, 2011). În 2010–2011, la Volkstheater din Viena, a fost montată, în traducerea ei, piesa Spargel (titlul original: Asparagus) de Gianina Cărbunariu, iar în 2015 a apărut volumul Machtspiele. Neue Theaterstücke aus Rumänien (Verlag Theater der Zeit, Berlin), conținând piese de teatru scrise de Gianina Cărbunariu, Roxana Marian, Eugen Jebeleanu, Catinca Drăgănescu și Elise Wilk, în traducerea Dariei Hainz.

traduki partners 2014 d