Traduceri din, în şi între limbile sud-est-europene
Tipărire

Zashev, Dimitar

zashev dimitarDimitar Zaşev este un cercetător şi traducător bulgar, stabilit la Sofia. Între 1967 şi 1980, a studiat la Sofia şi la Leipzig filozofie, istorie şi ştiinţe sociale. În prezent, predă filozofie, studii culturale şi estetică la mai multe universităţi sofiote. Membru al societăţilor Hegel, Simmel şi Schelling, al Societăţii de Analiză a Existenţei de la Viena şi al mai multor societăţi filozofice din Bulgaria, Zaşev a publicat numeroase tratate ştiinţifice, în special în domeniul filozofiei istoriei. Dimitar Zaşev a tradus în bulgară din operele lui Heidegger, Lukács şi Jaspers.

traduki partners 2014 d